Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny


dr Jerzy Piechnik, Warszawa


Poród w hipnozie

Szkoła rodzenia

Książka „Poród w hipnozie” przeznaczona jest głownie dla kobiet w ciąży oraz położnych i lekarzy ginekologów.

Problematyka bólu porodowego, jego zapobieganie i zwalczanie jest ciemną stroną współczesnego położnictwa, ponieważ w dalszym ciągu pokutuje przekonanie, że poród to zjawisko naturalne i nie wymaga szczególnego zainteresowania. Tak rodziły nasze babki i matki, więc i współczesne kobiety jakoś sobie poradzą. Nic bardziej błędnego. To właśnie perspektywa bólu inicjuje lęk i strach przed porodem i jest głównym powodem wymuszania na lekarzach cięcia cesarskiego lub znieczulenia zewnątrzoponowego kończącego poród.

Zespół stresu ciążowego powodujący zaburzenia w przepływie łożyskowym krwi jest również zagrożeniem dla dziecka.

Poród w hipnozie - szkoła rodzenia

Książka z płytą CD - kurs porodów w hipnozie

Poród w hipnozie - książka z płytą CD

35,00 zł


Książka ma spełniać rolę podręcznika Szkoły Rodzenia i w pierwszej części zawiera informacje dotyczące przebiegu ciąży, najczęstsze patologie występujące w ciąży i porodzie oraz zestaw badań laboratoryjnych wykonywanych w poszczególnych miesiącach ciąży.

Porodów w hipnozie - okładka 1
Porodów w hipnozie - płyta CD
Porodów w hipnozie - okładka 2


W następnych rozdziałach zawarta jest informacja o masażu mięśni krocza i pochwy, podstawowego elementu ułatwiającego i przyśpieszającego poród.

Szczególną uwagę poświęcono fizjopatologii bólu jako takiego, ze szczególnym uwzględnieniem bólu porodowego oraz przedstawiono rodzaje i techniki zwalczania bólu.

Medytacja i hipnoza w ciąży i porodzie to najważniejsza część tej książki. wraz z dołączoną płytą CD umożliwia opanowanie strachu i lęku przed porodem, uczy odpowiednich technik oddychania i parcia w czasie porodu.

Hipnotyczna Szkoła Rodzenia to trener porodowy umożliwiający naukę rodzenia na poziomie podświadomym wykorzystując odpowiednio przygotowane sugestie hipnotyczne do opanowania technik rodzenia w warunkach szpitalnych i domowych. Zdobyta w ten sposób wiedza utrwalona w postaci nowych połączeń neuronalnych w mózgu, zostanie wykorzystana w czasie porodu.

Wielokrotne przesłuchiwanie nagrań CD w myśl zasady „repetitio est mater studiorum” (powtarzanie jest matką wiedzy) spowoduje utrwalenie odruchów świadomych i nieświadomych kierującymi zachowaniami w czasie porodu.

Książka „Poród w hipnozie” jest jedyną pozycją tego typu w Polsce, co świadczy o braku zainteresowania hipnozą porodową zarówno wśród lekarzy położników, położnych oraz samych pacjentek. W Krajach Zachodniej Europy i Ameryki w hipnozie rodzi rocznie kilkaset tysięcy kobiet. Warto więc zainteresować się tym tematem.

Autor


Psychoterapia kwantowa

Myśli leczą, myśli zabijają

„Jesteśmy zbudowani z kosmicznego pyłu, atomów: wodoru, tlenu, węgla i innych pierwiastków. Nasze ciało składa się ze 100 trylionów komórek, które podlegają całkowitej wymianie w ciągu kilku miesięcy.

Atomy, które jeszcze wczoraj były składnikami pożywienia np. marchewki, kurzego jaja lub soczystego befsztyku, dzisiaj tworzą nasze komórki, tkanki i narządy. Wszystko co istnieje jest ze sobą połączone i podlega ciągłej wymianie.”

Psychoterapia kwantowa
Myśli leczą, myśli zabijają

Psychoterapia kwantowa

Psychoterapia kwantowa

35,00 zł


Psychoterapia kwantowa - okładka 1
Psychoterapia kwantowa - okładka 2

„Żyjemy w bezprzewodowej transmisji, myśli poruszają się szybciej niż światło, wszystko nadaje i odbiera, a umysły ludzkie maja coraz większe możliwości.

W niedalekiej przyszłości nie będą potrzebne satelity i telefony komórkowe, będziemy porozumiewać się bezpośrednio telepatycznymi łączami kwantowymi, a podróżowanie na dalekie odległości umożliwi teleportacja. A wszystko to za sprawą kwantowej energetycznej struktury naszego ciała i umysłu oraz całego wszechświata”.

Zawarta w podtytule sentencja „myśli leczą, myśli zabijają” dotyczą kwantowej struktury myśli i emocji, które kreują naszą rzeczywistość.

Na początku było słowo – myśl, która poprzez oddziaływanie na wszystkie komórki i tkanki ciała prowadzi do neurogenezy, do powstawania nowych neuronów oraz nowego DNA i nowych białek.

Pozytywne myśli działają pro zdrowotnie (efekt placebo), negatywne wywołują choroby (efekt nocebo).


Zachęcam do przeczytania mojej książki.

Autor

Specjalistyczny
Gabinet Ginekologiczny

  • Diagnostyka USG
  • Kolposkopia
  • KTG
  • Hipnoza terapeutyczna

Adres
gabinetu

Godziny
otwarcia

  • wtorek
    godz. 17.00 - 18.00
  • czwartek
    godz. 17.00 - 18.00