Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczny


dr Jerzy Piechnik, Warszawa


GINEKOLOGIA i POŁOŻNICTWO

Porady ginekologiczne obejmują rozpoznawanie, leczenie i profilaktykę chorób narządu rodnego, a w szczególności nowotwory szyjki i trzonu macicy oraz piersi.

 • Profilaktyka chorób sutka obejmuje samobadanie piersi raz w miesiącu, po miesiączce i najlepiej w czasie kąpieli.
 • Badanie palpacyjne piersi w gabinecie lekarskim i USG powinno być wykonywane raz w roku.
 • Profilaktyczną mammografię wykonujemy po 45 roku życia co dwa lata.

GINEKOLOGIA

Biocenoza pochwy


W trakcie wizyty jeżeli jest taka potrzeba wykonywana jest czystość pochwy.

Prawidłowa biocenoza pochwy

 

Nitki grzybni - Candida albicans

Cytologia


Rozmaz cytologiczny pozwala wykryć zmiany dysplastyczne szyjki macicy i wczesne postacie raka, wywołane wirusem brodawki ludzkiej i powinien być wykonywany u młodych kobiet, które często zmieniają swoich partnerów seksualnych co roku, u starszych co dwa lata. Zakażenie wirusem HPV następuje w czasie stosunku płciowego.

Rozmaz pobierany jest w gabinecie na szkiełko podstawowe i po utrwaleniu wysyłany jest do certyfikowanej pracowni.

Kolposkopia


Uzupełnieniem badania cytologicznego w diagnostyce zmian dysplastycznych szyjki macicy jest badanie kolposkopowe.

Kolposkop stereoskopowy w moim gabinecie

Ektopia gruczołowa szyjki macicy

Próba z kwasem octowym

Kolposkop stereoskopowy to rodzaj mikroskopu pozwalający uzyskać trójwymiarowy obraz szyjki macicy w powiększeniu od 4 do 50 razy. W takim powiększeniu ocenia się strukturę nabłonka, jego barwę, układ i przejrzystość oraz rysunek naczyń krwionośnych. Ocenie podlega tzw. strefa regeneracji zawarta pomiędzy granicami nabłonka wielowarstwowego płaskiego i walcowatego. Powstające w tym miejscu młode komórki metaplastyczne mogą być atakowane przez wirusa brodawki ludzkiej (HPV), prowadząc do zmian dysplastycznych, a następnie do powstania raka.

Topografia tych zmian w obrazie kolposkopowym umożliwia pobranie wycinków celowanych do badania histologicznego z podejrzanych miejsc.

Ultrasonografia


Badania USG wykonywane w moim gabinecie umożliwiają rozpoznanie patologii wewnętrznych narządów płciowych ( macica, jajniki ), chorób sutka oraz ocenę ultrasonograficzną rozwijającej się ciąży.

Przekrój podłużny macicy

USG piersi

Torbiel jajnika

Ultrasonografia jest podstawowym badaniem w wykrywaniu mięśniaków i w profilaktyce nowotworów błony śluzowej macicy oraz torbieli i raka jajnika.

Zamrażanie


Zamrażanie - krioterapia ektopii gruczołowej (nadżerki) oraz dysplazji małego stopnia jest zabiegiem niebolesnym, szybkim i bezkrwawym, ponieważ niszczenie chorej tkanki następuje bez naruszenia jej ciągłości oraz powstania blizny.

Zmrożenie ektopii gruczołowej w obrębie której następuje metaplazja płaskonabłonkowa, powoduje przesunięcie granicy międzynabłonkowej w okolicę ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicy i pokrycie jej czopem śluzowym, który chroni przed infekcją wirusem HPV. Ponadto nabłonek gruczołowy produkujący śluz może być przyczyną obfitych upławów.


POŁOŻNICTWO

Promocja zdrowych zachowań, propagowanie poradnictwa przekoncepcyjnego oraz systematyczne badania kontrolne w ciąży, pozwalają zmniejszyć ilość ciąż patologicznych wikłających ciążę i poród.

Zakres opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu wyznaczają rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10.07.2003 roku.

Termin badania

Świadczenia profilaktyczne

Badania diagnostyczne

Do 10 tygodnia ciąży

Pożądane jest aby pierwsza wizyta odbyła się między 7 a 8 tygodniem ciąży

 • Badanie ogólne i ginekologiczne
 • Biocenoza pochwy i cytologia
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi -RR
 • Badanie piersi
 • Określenie wzrostu i masy ciała
 • Ocena ryzyka ciążowego
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia

Badania obowiązkowe

 • Grupa krwi i Rh, przeciwciała odpornościowe
 • Morfologia krwi, stężenie glukozy we krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • VDRL

Badania zalecane

 • Konsultacja lekarza stomatologa
 • Badanie HIV, HCV, toxoplazmoza, różyczka

Lekarz prowadzący powinien przedstawić ofertę wykonania badań w kierunku wad rozwojowych

11 - 14 tydzień ciąży

 • Badanie ogólne i ginekologiczne
 • Pomiar ciśnienia krwi
 • Pomiar masy ciała
 • Ocena ryzyka ciążowego
 • Ocena Ph wydzieliny pochwowej
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia

Badania obowiązkowe

 • Badanie ultrasonograficzne - USG

Badania zalecane

 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test podwójny - PAPP-A+HCG)
 • Badanie ogólne moczu

15-20 tydzień ciąży

 • Badanie ogólne i ginekologiczne
 • Ocena Ph wydzieliny pochwowej
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar masy ciała
 • Ocena ryzyka ciążowego
 • Kształtowanie zdrowego stylu życia

Badania obowiązkowe

 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu
 • Przeciwciała anty- Rh

Badania zalecane

 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny - HCG,estriol, AFP)

21 - 26 tydzień ciąży

 • jak wyżej

Badania obowiązkowe

 • Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym obciążeniu 75 g glukozy (24-28 t.c.)
 • Badanie USG, ogólne moczu

27 - 32 tydzień ciąży

 • jak wyżej
 • Przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa

Badania obowiązkowe

 • Morfologia krwi, badanie moczu
 • Przeciwciała odpornościowe
 • Badanie USG

33 - 37 tydzień ciąży

 • jak wyżej

Badania obowiązkowe

 • Morfologia krwi, badanie moczu

Badania zalecane

 • W grupie ryzyka ;VDRL, HIV, HCV
 • Posiew w kierunku paciorkowców hemol.

38 - 39 tydzień ciąży

 • Badanie położnicze
 • inne jak wyżej
 • Badanie moczu

Po 40 tygodniu ciąży

 • jak wyżej
 • Badanie USG
 • Badanie KTG

USG położnicze


Standardy ultrasonograficznego badania położniczego obejmują:

 1. Wykonanie trzech badań USG - przesiewowych w czasie ciąży:
  * 11 - 14 tydzień ciąży
  * 18 - 22 tydzień ciąży
  * po 30 tygodniu ciąży (+/- 2 tyg.)
 2. W uzasadnionych przypadkach zalecane jest wykonanie badania USG przed 10 tygodniem ciąży.

Pęcherzyk żółtkowy - 4,5 mm

GS - pomiar pęcherzyka ciążowego

CRL - wymiar siedz.-ciemieniowy

Badanie USG do 10 tygodnia ciąży umożliwia uwidocznić lokalizację jaja płodowego, ocenić wiek ciąży, uwidocznić czynność serca płodu a tym samym stwierdzić prawidłowy lub patologiczny rozwój ciąży.

Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego około 12-13 tygodnia ciąży obejmuje; liczbę zarodków w jamie macicy, ocena czynności serca płodu, pomiary biometryczne ( długość siedzeniowo-ciemieniowa -CRL, wymiar dwuciemieniowy główki płodu - BPD ), ocenę anatomii płodu, ocenę przezierności karkowej ( NT) i kości nosowej (NB).

Przezierność karkowa (NT)

Długość siedzeniowo-ciemieniowa - CRL

Ultrasonograficzna ocena rozwoju ciąży w 18 - 22 i po 30 tygodniu obejmuje: stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca. Biometria płodu ; wymiar dwuciemieniowy (BPD), obwód główki (HC), obwód brzuszka (AC), długość kości udowej (FL) pozwalają ocenić w przybliżeniu masę płodu w gramach, a tym samym ocenić czy rozwój płodu jest prawidłowy czy nie.

Ocena budowy płodu; czaszka, mózgowie, kręgosłup, klatka piersiowa, i jej zawartość - serce (wielkość, położenie, obraz czterech jam częstość i miarowość, obraz głównych pni naczyniowych), jama brzuszna ( ciągłość powłok, żołądek, echogeniczność jelit), pęcherz moczowy, nerki, kończyny górne i dolne.

Ocena sznura pępowinowego (liczby naczyń) i łożyska (jego lokalizacji, budowy, dojrzałości wdłg. skali Grannuma) oraz objętości płynu owodniowego zamyka ultrasonograficzna ocenę rozwoju ciąży.

Kardiotokografia


Kardiotokografia (KTG) - badanie wykonywane po 28 tygodniu ciąży polega na jednoczesnym zapisie czynności skurczowej macicy oraz akcji serca płodu. Prawidłowa akcja serca płodu waha się od 120 - 160 uderzeń (u./min)

Podstawowe pojęcia używane w KTG:

 • podstawowa częstość akcji serca płodu (linia podstawowa, "zerowa")
 • oscylacja - wychylenia, sinusoida zapisu akcji serca
 • amplituda oscylacji - szerokość zapisu wstęgi akcji serca
 • częstość oscylacji (liczba przekroczeń linii zerowej)
 • akceleracje - krótkotrwałe przyśpieszenia akcji serca
 • deceleracje - krótkotrwałe zwolnienia akcji serca
 • tachykardia - długotrwałe przyśpieszenia akcji serca powyżej 160 u./min
 • bradykardia - długotrwałe zwolnienia akcji serca poniżej 120 u./min
 • deceleracje wczesne - zwolnienia akcji serca na szczycie skurczu macicy
 • deceleracje późne - zwolnienia akcji serca płodu po szczycie skurczu macicy mogą świadczyć o niebezpieczeństwie niedotlenienia płodu

Test bezstresowy (non stres) - zapis KTG w ciąży rejestrujący akcję serca płodu oraz ruchy płodu. Występowanie akceleracji w zapisie 20-30 minutowym, często towarzyszącym ruchom płodu lub dźwiękom dochodzącym z zewnątrz (test akustyczny) świadczy o dobrostanie płodu- test reaktywny.

Brak akceleracji oraz zawężenie oscylacji w zapisie KTG może być sygnałem ostrzegawczym i wymaga dalszej diagnostyki. Monitorowanie kardiotokograficzne wskazane jest w ciążach wysokiego ryzyka, zwłaszcza w ciąży po terminie, w nadciśnieniu tętniczym, wewnątrzmacicznym zatrzymaniem wzrostu płodu (IUGR), cukrzycy, cholestazie ciężowej oraz chorobach nerek.

Zapis KTG w ciąży - reaktywny (prawidłowy)

Zawężenie oscylacji

Zapis nieprawidłowy - deceleracje późne

Zapis porodowy - prawidłowy

Specjalistyczny
Gabinet Ginekologiczny

 • Diagnostyka USG
 • Kolposkopia
 • KTG
 • Hipnoza terapeutyczna

Adres
gabinetu

Godziny
otwarcia

 • wtorek
  godz. 17.00 - 18.00
 • czwartek
  godz. 17.00 - 18.00